مبحث ششم (فسخ ، انفساخ و تفاسخ)

26 دی 1401
0 دیدگاه

تفاوت حقوقی فسخ ، انفساخ و تفاسخ و جزئیات چگونگی بکارگیری این واژگان در قرارداد

ارسال دیدگاه